איציק מאירס (itzik) wrote in mangeriada_ru,
איציק מאירס
itzik
mangeriada_ru

Category:

מײַן זײדע

Вы читали «Жертвоприношение Ицика», там запечатлён образ деда – балагулы. Данный образ - образ деда не раз вдохновлял Ицика Мангера на творчествол. Сегодня публикую сонет, посвященный данному образу. Это сонет был опубликован в сборнике «Волкнс ибэрн дах» (Облака над крышей), изданного в Лондоне в 1942 году.


מײַן זײדע

מײַן זײדע דער בעל־עגלה פֿון סטאָפּטשעט
שפּאַנט אַײַן די פֿערד „העטשאַ!“ און מיר פֿאָרן,
באַרג אַרױף, באַרג אַראָפּ, דורך פֿאַרשפּילטע יאָרן.
די װאָלקנס און די פֿײגל פֿליִען אין געװעט.

מײַן זײדע שװײַגט, נאָר זײַן טיפֿער טרױער רעדט
„אַ יעדע רױז בלוטיקט אױף איר דאָרן,
די קאָסע זינגט שנײַדנדיק דאָס קאָרן,
האָסטו עס אױסגעטראַכט, משוגענער פּאָעט?“

און װײַטער גײט דער װעג איבער בערג און טאָלן,
דורך שטילע דערפֿער. אַלטע מילן מאָלן
ברױט און טױט פֿאַר יעדן אױף דער ערד,

דער אָװנט טונקלט. װוּ ביסטו, אַלטער זײדע?
איך ליג אַ נישט דערקױלעטער אױף דער עקידה,
און זע בלױז די שאָטנס פֿון דײַנע מידע פֿערד...МАЙН ЗЭЙДЭ

Майн зэйдэ дэр балаголэ фун Стопчет
Шпант айн ди фэрд «hэчо!» ун мир форн,
Барг аруф. Барг ароп, дурх фаршпилтэ йорн,
Ди волкнс ун ди фэйгл флиэн ин гевэт.

Майн зэйдэ швайгт, нор зайн тифэр тройер рэдт
«А йедэ ройз блутикт аф ир дорн,
Ди косэ зингт шнайдндик дос корн,
hосту эс ойсгетрахт, мэшугенэр поэт?»

Ун вайтэр гейт дэр вэг ибэр бэрг ун толн,
Дурх штилэ дэрфэр, алтэ милн молн
Бройт ун тойт фар йедн аф дэр эрд,

Дэр овнт тунклт. Ву бисту, алтэр зэйдэ?
Их лиг а ништ дэркойлэтэр аф дэр акейдэ,
Ун зэ блойз ди шотнс фун дайнэ мидэ фэрд…МОЙ ДЕД

Мой дед – возничий из Стопчета
Запрягает лошадей «Хечо!» 1 и мы едем,
В гору, под гору, сквозь проигранных лет,
Облака и птицы летят наспор.

Мой дед молчит,только его глубокая печаль говорит
«Каждая роза кровоточит на её шипе,
Коса поёт срезая рожь,
Ты это выдумал, безумный поэт?»

А дальше идёт дорога через горы и долины,
Через тихие деревни, старые мельницы мелют
Хлеб и смерть каждому на земле.

Вечер темнеет. Где ты, старый дед?
Я лежу недорезанный на жертвоприношении,
И вижу только тени твоих усталых лошадей…

1 – Трогай! (Понукание, обращённое к лошади)
Tags: Волкнс ибэрн дах, Сонетн фар майн брудэр Нотэ, Сонеты, וואָלקנס איבערן דאַך, סאָנעטן פֿאַר מײַן ברודער נטע
Subscribe

 • װאָלקנס

  Сегодня вашему вниманию представляется стихотворение «Волкнс» (Облака), опубликованного в сборнике «Волкнс ибэрн дах» (Облака над крышей) (1942 г.…

 • איך אַלײן

  Сегодня публикую сонет, покорый является продолжение предыдущего сонета. Это сонет был опубликован в сборнике «Волкнс ибэрн дах» (Облака над крышей),…

 • די װינטמיל

  Сегодня публикую сонет, посвященный ветряной мельнице. Это сонет был опубликован в сборнике «Волкнс ибэрн дах» (Облака над крышей), изданного в…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments