איציק מאירס (itzik) wrote in mangeriada_ru,
איציק מאירס
itzik
mangeriada_ru

Categories:

די רײד פֿונעם שנײַדער־געזעלן נטע מאַנגער צום פּאָעט

Сегодня публикую стихотворение из сборника «Дэр шнайдэр-гезэл Нотэ Мангер зингт» (Подмастерье портного Ноте Мангер поёт), более известного миру, по первой строчке, как песня «Мит фармахте ойгн» (С закрытыми глазами).מיט פֿארמאַכטע אױגן
הערסטו נענטער דעם ים.
מיט פֿיבערנדיק פֿינגער
פֿילסטו גרינגער דעם גראַם.

די גאָלדענע פּאַװע
דערקענסטו אין פֿלי.
און אַ בענקשאַפֿט װערט שענער
װען זי איז פֿון נישט־הי.

די מידקײט װערט מידער
בײַ דער שװעל פֿון אַ הױז,
װען דו קניסט פֿילסטו שאַרפֿער
אַז גאָט איז גרױס.

גאָט כּבֿיכול איז גרױס,
הײַנט פּונקט װי אַ מאָל.
נישט װײַל ער דונערט אין הימל,
נאָר װײַל ער כליפּעט אין טאָל.

אַז װױל איז צו דעם
װאָס האָט דאָס כליפּען דערהערט.
דיר איז אַזאַ הערונג
געװעזן באַשערט.

און אַ טרער איז געפֿאַלן
אין דײַן געמיט.
און מיט װוּנד און מיט װוּנדער
זיך צעבליט אין דײַן ליד.ДИ РЭЙД ФУНЭМ ШНАЙДЭР-ГЕЗЭЛН НОТЭ МАНГЕР ЦУМ ПОЭТ
(Мит фармахтэ ойгн)

Мит фармахтэ ойгн
hэрсту нэнтэр дэм ям.
Мит фибэрндике фингер
Филсту грингер дэм грам.

Ди голдэнэ павэ
Дэркенсту ин фли.
Ун а бэйнкшафт вэрт шенэр
Вэн зи из фун ништ-hи.

Ди мидкейт вэрт мидэр
Ба дэр швэл фун а hойз,
Вэн ду кни филсту шарфэр
Аз гот из гройс.

Гот кивьёхл из гройс,
hайнт пункт ви а мол.
Ништ вайл эр дунэрт ин hимл,
Нор вайл эр хлипэт ин тол.

Аз войл из цу дэм
Вос hот дос хлипэн дэрhэрт.
Дир из аза хэрунг
Гевэн башерт.

Ун а трэр из гефалн
Ин дайн гемит.
Ун мит вунд ун мит а вундэр
Дих цеблит ин дайн лид.РЕЧЬ ПОДМАСТЕРЬИ ПОРТНОГО НОТЭ МАНГЕРА К ПОЭТУ
(С закрытыми глазами)

С закрытыми глазами
Слышишь ты ближе море.
С лихорадящими пальцами
Чувствуешь легче рифму.

Золотую паву
Узнаёшь ты в полёте.
И тоска становится прекрасней,
Когда она оттуда.

Утомлённость становиться усталее
У порога дома
Если ты преклоняешься, чувствуешь острее,
Что Б-г велик.

Всемогущий велик,
Сегодня также как вчера.
Не потому что он гремит в небе,
Но потому он и хнычет в долине.

Когда здорово тому,
Что хныканье дослушал.
Тебе такой слух
Было уготовано.

И слеза упала
В твоё настроение.
И с раной и чудом
У тебя расцветает в твоей песне.
Tags: Дэр шнайдэр-гезэлн Нотэ Мангер зингт, דער שנייַדער-געזעלן נטע מאַנגער זינגט
Subscribe

 • נאַכט, אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר...

  Ещё пример ночной философской лирики из того же поэтического сборника. נאַכט, אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר... נאַכט. אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר שפּילט אַ לאַמטערן מיט…

 • פֿאַראַן אַ שעה...

  Еще одно стихотворение из того же поэтического сборника. Здесь поэт философствует о часе, о золоте лучей заходящего солнца, дарящего нищего…

 • איבערן גאָרטן די לבֿנה

  После долгого перерыва публикую стихтворение, посвященное вечному спутнику Земли, Человечества и поэзии Ицика Мангера – Луне. Это стихотворение…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments