איציק מאירס (itzik) wrote in mangeriada_ru,
איציק מאירס
itzik
mangeriada_ru

Categories:

נאַכט, אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר...

Ещё пример ночной философской лирики из того же поэтического сборника.


נאַכט, אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר...

נאַכט. אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר
שפּילט אַ לאַמטערן מיט אַ קינד,
און מיט דער בלינדער לבֿנה שפּילט
אַן אַלטער בעטלער צען מאָל בלינד.
און נאָך שװאַרצער שאָטן־מױז
יאָגט און הױקערט זיך דער װינט
אים איך – אױף יענער זײַט פֿון ראָד
באַטראַכט דעם מאָדנעם קאַראַהאָד.
איצט פֿעלט מיר אײנער נאָך צום שפּיל –
גאָט.НАХТ, АФН ШВАРЦН ТРОТУАР…

Нахт. Афн шварцн тротуар
Шпилт а ламтерн мит а кинд,
Ун мит дэр блиндэр лэвонэ шпилт
Ан алтэр бэтлэр цен мол блинд.
Ун нох шварцер шотн-мойз
Йогт ун hойкерт зих дэр винт
Ун их – аф йенэр зайт фун род
Батрахт дэм моднэм караhод.
Ицт фэлт мир эйнэр нох цум шпил –
Гот.НОЧЬ, НА ЧЕРНОМ ТРОТУАРЕ

Ночь. На чёрном тротуаре
Играет фонарь с ребёнком
И со слепой луной играет
Старый нищий в десять раз слеп.
И ещё чёрная тень-мышь
Гонит и горбясь ветер
А я – на другой стороне колеса
Разглядываю чудный хоровод
Сейчас нехватает мне одного после игры –
Б-га.
Tags: Штэрн афн дах, שטערן אויפן דאַך
Subscribe

 • אויפן וועג שטייט אַ בוים

  איציק מאַנגער ליינט "אויפן וועג שטייט א בוים".

 • Баллада про сиротку Ханеле

  Ханеле-сиротка – Жизнь у нее, как слеза, Синий у нее волос, Рыжие глаза И мертвая мама в могиле. Приходит к ней в гости могила В самую темную ночь,…

 • The Megile of Itzik Manger

  Наконец вступает в свои права весна, и это радостное чувство ещё более усиливается благодаря новому спектаклю идишского театра…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 2 comments