איציק מאירס (itzik) wrote in mangeriada_ru,
איציק מאירס
itzik
mangeriada_ru

Categories:

פֿאַראַן אַ שעה...

Еще одно стихотворение из того же поэтического сборника. Здесь поэт философствует о часе, о золоте лучей заходящего солнца, дарящего нищего почувствовать хоть на минутку царём Мидасом. Если есть неточности, то прошу поправить меня в комментариях. Заранее благодарю.


פֿאַראַן אַ שעה...

פֿאַראַן אַ שעה, װאָס קומט צעפֿליִען מיטן װינט,
און מאַכט בלױער און דורכזיכטיקער דאָס פֿענצטער מיטן קינד,
אַ שעה, װאָס קומט צעפֿליִען, װען די זון פֿאַרגייט,
װען גאָלד באַפֿליטערט װערט דאָס גראָעסטע קלײד
און דער מינדסטער בעטלער טראָגט אין האַנט זײַן לױן, –
דעם קעניגס מיד אַס דיאַמאַנטענע קרױן.ФАРАН А ШО…

Фаран а шо, вос кумт цефлиэн митн винт,
Ун махт блойер ун дурхзихтикер дос фенцтэр митн кинд,
А шо, вос кумт цефлиэн, вэн ди зун фаргейт,
Вэн голд бафлитэрт вэрт дос гроэстэ клэйд
Ун дэр миндстер бэтлэр трогт ин hант зайн лойн, –
Дэм кенигс Мидас диамантэнэ кройн.ЕСТЬ ЧАС…

Есть час, что прилетает ветром,
И становится синей и прозрачней окно с рёбёнком.
Час, что прилетает, когда солнце заходит,
Когда золотом украшает самое серое платье
И самый мелкий нищий несёт в руке свою награду –
Царя Мидаса брильянтовую корону.
Tags: Штэрн афн дах, שטערן אויפן דאַך
Subscribe

 • אויפן וועג שטייט אַ בוים

  איציק מאַנגער ליינט "אויפן וועג שטייט א בוים".

 • Баллада про сиротку Ханеле

  Ханеле-сиротка – Жизнь у нее, как слеза, Синий у нее волос, Рыжие глаза И мертвая мама в могиле. Приходит к ней в гости могила В самую темную ночь,…

 • The Megile of Itzik Manger

  Наконец вступает в свои права весна, и это радостное чувство ещё более усиливается благодаря новому спектаклю идишского театра…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments