איציק מאירס (itzik) wrote in mangeriada_ru,
איציק מאירס
itzik
mangeriada_ru

Category:

איבערן גאָרטן די לבֿנה

После долгого перерыва публикую стихтворение, посвященное вечному спутнику Земли, Человечества и поэзии Ицика Мангера – Луне. Это стихотворение опубликовано в сборнике, «Штэрн афн дах» (Звёзды на крыше), изданного в 1929 году, в Бухаресте, и переизданного в 1932 в Варшаве.


איבערן גאָרטן די לבֿנה

איבערן גאָרטן די לבֿנה, װײַס װי קרײַד.
צײכנט אױף די האַרבסטיקע אַלעען דינע שאָטטנס־זײַד.
אַ גאָלדענער שלײער פֿלאַטערט דורך און צערינט,
און נעמט מיט מיט זיך דעם ייִנגסטן חלום פֿון דעם ייִנגסטן קינד
אָ זעונג מײַנע שױן ניט אײנמאָל זיך געזען. נאָר װען?
ביסטו דער האַרבסט? ביסטו דער פּאַרק? צי פּאָל װערלען?ИБЭРН ГОРТН ДИ ЛЭВОНЭ

Ибэрн гортн ди лэвонэ, вайс ви крайд.
Цейхнт аф ди hарбстике алээн динэ шотнс-зайд.
А голдэнэр шлэйер флатэрт дурх ун церинт,
Ун нэмт мит мит зих дэм йингстн холэм фун дэм йингстн кинд
О зэунг майнэ шойн нит эйнмол зих гезэн. Нор вэн?
Бисту дэр hарбст? Бисту дэр парк? Ци Поль Вэрлен?НАД САДОМ ЛУНА

Над садом луна – бела как мел,
Рисует на осенних аллеях тонкие тени шёлка.
Золотое покрывало развеет и растает
И возьмёт с собой юную мечту юного дитя
О видение моё, уже не единожды виделись. Только когда?
Ты – осень? Ты – парк? Или Поль Верлен?
Tags: Штэрн афн дах, שטערן אויפן דאַך
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments