איציק מאירס (itzik) wrote in mangeriada_ru,
איציק מאירס
itzik
mangeriada_ru

אויפן וועג שטייט אַ בויםאיציק מאַנגער ליינט "אויפן וועג שטייט א בוים".
Tags: Видео, Ицик Мангер, איציק מאַנגער
Subscribe

 • נאַכט, אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר...

  Ещё пример ночной философской лирики из того же поэтического сборника. נאַכט, אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר... נאַכט. אױפֿן שװאַרצן טראָטואַר שפּילט אַ לאַמטערן מיט…

 • פֿאַראַן אַ שעה...

  Еще одно стихотворение из того же поэтического сборника. Здесь поэт философствует о часе, о золоте лучей заходящего солнца, дарящего нищего…

 • איבערן גאָרטן די לבֿנה

  После долгого перерыва публикую стихтворение, посвященное вечному спутнику Земли, Человечества и поэзии Ицика Мангера – Луне. Это стихотворение…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments